ייעוץ לחיסכון באנרגיה

ייעוץ לחיסכון באנרגיה

כסוקרי אנרגיה מוסמכים על ידי משרד התשתיות, חברתנו עוסקת בייעוץ (כולל בבחירת הקבלן), תכנון מפורט (כולל תוכניות ביצוע, מפרטים וכתב כמויות), הובלה ופיקוח על פרויקטים של התייעלות אנרגטית, ייצור אנרגיה עצמאית על ידי אנרגיות מתחדשות, תחנות כוח מופעלות גז טבעי. אנו מבצעים ביקורת על מערכת חלוקת החשמל של מתקן, מהיבטים של מערכות התאורה והכוח במטרה לחסוך באנרגיה. בסוף התהליך מוגש ללקוח דו”ח מפורט לפי היבטים של עלויות ביצוע, החיסכון המצופה והחזר הוצאות הפרויקט

כתובתנו: היצירה 3 רעננה
כתובת לדואר: הפלמ”ח 8 רעננה 4341408
טלפון: 054-4999169; 077-77-433-1033
Info[at]greenpower-eng.com :מייל

Electrical Engineering & Renewable Energy